dummy_content

Actua

 • 02/05/2017

  Het jaarverslag 2016 van Leefmilieu Brussel staat online

  Leefmilieu Brussel werkt elke dag van het jaar aan de bescherming en verbetering van het leefmilieu in Brussel. Om meer te weten over de strategische acties van 2016, kan u ons jaarverslag online raadplegen.

 • 23/03/2017

  Leefmilieu Brussel is partner van een EFRO-project over geothermie!

  Met het oog op de promotie en kaderen van geothermie in het Brussels Gewest, is het EFRO-project BruGeo gelanceerd in januari 2016. Leefmilieu Brussel is partner van het project samen met de Université Libre de Bruxelles, de Vrije Universiteit Brussel, de Belgische Geologische Dienst en het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf.

 • 22/03/2017

  Brusselse Waterdagen 2017

  Van maandag 20 tot zondag 26 maart 2017 zijn het de Brusselse Waterdagen.

 • 27/02/2017

  De Brusselse regering zet het licht op groen voor een ambitieus waterbeheerplan voor de periode 2016-2021!

  Op 26 januari 2017 keurde de Brusselse regering het nieuwe waterbeheerplan voor de periode 2016-2021 goed.

 • 23/01/2017

  Met de steun van Europa gaat Brussel voluit voor het herstel van de Zenne rivier!

  8 publieke partners waaronder het Vlaams, Waals en Brussels Gewest - vertegenwoordigd door Leefmilieu Brussel - werken samen om het herstel van onze rivieren te versnellen!
  De komende 6 à 10 jaar wordt meer dan 5 miljoen euro geïnvesteerd in het BHG - waarvan de helft door Europa - om de Zenne in het Brussels Gewest op te waarderen!