U bent hier

Projectoproep "scholen"

ap-ecole.jpg

De inschrijvingen voor het pedagogisch aanbod 2017-2018 zijn afgesloten.

Om scholen te helpen milieuvriendelijk te handelen, stelt Leefmilieu Brussel hen voor projecten te begeleiden die tot doel hebben leerlingen (en ouders), leerkrachten en andere actoren van de schoolgemeenschap te sensibiliseren voor een thema EN over te gaan tot actie door nieuwe milieupraktijken binnen de school aan te nemen.

Dit jaar heeft Leefmilieu Brussel kant-en-klare projecten ontwikkeld om uw werk te vergemakkelijken en belangrijke thema's naar voor te schuiven. Het is echter mogelijk dat u, afhankelijk van het thema dat u wenst aan te pakken of de leeftijdsgroep die u aangaat, in dit aanbod niet vindt wat u zoekt. Daarom stellen we u voor uw eigen project te creëren door deel te nemen aan de projectoproep.

Eerst en vooral verzoeken we u de lijst met kant-en-klare projecten te raadplegen, aangezien elk project waarvan het thema en de leeftijdsgroep overeenkomen met een kant-en-klaar project als dusdanig beschouwd zal worden.

Valt uw project niet binnen dit kader? Reageer op onze projectoproep door het formulier in te vullen. De kandidaturen moeten voor 5 juli verstuurd worden naar info@bubble.brussels.

Hulp nodig om het formulier in te vullen? Schrijf naar apbe@coren.be.

Voor een gemakkelijker, vollediger, meer coherent en duurzamer beheer van de NME-projecten in uw school.

Hoe verloopt dit?

De voor de projectoproep voorgestelde begeleiding is dezelfde als voor de kant-en-klare projecten, met twee specifieke eigenschappen:

* met uitsluiting van projecten die enkel betrekking hebben op sorteren

Ontdek alle details van de projectoproep (.pdf)

Datum van de update: 06/07/2017
Contact: 

De vzw COREN beantwoordt graag al uw vragen: e-mail, 02/640.53.23. Contactpersoon : Tine Belmans