U bent hier

Lawaai van vliegtuigen

Het lawaai van vliegtuigen blijft een van de vormen van geluidshinder waaronder de bevolking het meest te lijden heeft. Door de ligging van de luchthaven Brussel Nationaal, ontsnapt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet aan overvliegende toestellen die tijdens het opstijgen en landen veel geluidshinder veroorzaken.

Richtlijn 2002/49/EG voorziet om de 5 jaar een actualisatie van de kaarten.  De kaarten met de toestand in 2006 en 2011 werden aan de Commissie overgemaakt.  De cartografie met de toestand in 2016 wordt opgesteld, ze zal beschikbaar zijn in 2018.

Het luchtverkeer komt als geluidshinder op de tweede plaats bij enquêtes bij het publiek.

Op basis van het rapport van 2006 :

  • We schatten dat 12,5 % van de bevolking overdag en 's nachts wordt blootgesteld aan een geluidsniveau van 55 dB(A) ten gevolge van vliegtuigen.
  • Anderzijds zouden 34.000 mensen tijdens het weekend uit hun slaap worden gehaald door geluidsniveaus van meer dan 70 dB(A) LAmax.
  • Globaal over het jaar werd er geen enkele rustige periode waargenomen en de nachten van de weekends zijn niet rustiger dan die tijdens de week.
  • Ook de avondperiodes tussen 19 en 23 u worden hoegenaamd niet gespaard.

Raadpleeg de blootstellingskaarten met betrekking tot het luchtverkeer:

De geluidshinder veroorzaakt door het overvliegen van vliegtuigen boven het Brussels grondgebied maken het voorwerp uit van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bestrijding van geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer van 27 mei 1999.  Dit besluit definieert de te respecteren geluidsnormen aan de grond.  Inbreuken tegen deze normen worden op een continue manier vastgesteld.

Om er meer over te weten, raadpleeg de pagina betreffende vliegtuiglawaai in de actie van het Gewest.

Datum van de update: 13/12/2017
Documenten: