U bent hier

Energieauditeur worden

Wil u energieauditeur voor grote verbruikers worden? In dat geval moet u aan een aantal voorwaarden voldoen en door Leefmilieu Brussel worden erkend. Die erkenning is 5 jaar geldig.

Wie kan een erkenning als energieauditeur voor grote verbruikers aanvragen?

U bent een natuurlijke persoon of rechtspersoon die:

 • volledig onafhankelijk is van wie u doorlicht (om de onpartijdigheid van de audit te waarborgen) en
 • u voldoet aan volgende voorwaarden:

 

Als natuurlijke persoon

 

Als rechtspersoon

1

U haalde een diploma

1

U bent werkgever van een natuurlijke persoon met een diploma

 

 • architect
 • burgerlijk ingenieur-architect
 • burgerlijk ingenieur
 • industrieel ingenieur
 • bio-ingenieur
 • landbouwkundig ingenieur
 • bachelor bouwkunde optie gebouwen
 • hoger onderwijs ter dat een opleiding omvat rond de energieprestaties van gebouwen

of

U haalde een gelijkwaardig diploma in het buitenland

of

U bent werkgever van een natuurlijke persoon die een gelijkwaardig diploma haalde in het buitenland

Leefmilieu Brussel kan enkel een getuigschrift of diploma erkennen:

 • uit een andere lidstaat of
 • afgeleverd door een andere overheidsinstelling in een lidstaat

               als gelijkwaardig aan de erkenning als energieauditeur voor grote verbruikers.

of

U beschikt over een praktijkervaring van minimaal 3 jaar aangaande de energieprestaties van gebouwen

of

U bent werkgever van een natuurlijk persoon met een praktijkervaring van minimaal 3 jaar aangaande de energieprestaties van gebouwen

2

U beschikt over het nodige, degelijk onderhouden materiaal voor het uitvoeren van de essentiële metingen in het kader van een energieaudit.

3

U beschikt over de nodige informaticatools voor die opdracht.

4

U houdt zich aan de sociale en fiscale verplichtingen.

5

 • U bent niet uit uw burgerlijke of politieke rechten ontzet.

 

 

 

6

U registreert bij Leefmilieu Brussel elke aankomst en elk vertrek van de auditeur die u tewerkstelt.

Hoe een erkenning als energieauditeur voor grote verbruikers aanvragen?

De erkenning als energieauditeur is 5 jaar geldig.

Regelgeving: artikels 71 tot 78 van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen

Specifieke opleiding voor process audits of gemengde audits

Om process audits  (industriële sector)  of gemengde audits (winkelen, ziekenhuizen, rusthuizen,...) uit te voeren, moet u:

 • erkend zijn en
 • een specifieke opleiding rond de proces methode (2 dagen) en de gemengde methode (1 dag) hebben gevolgd.  

U kan van die opleiding worden vrijgesteld indien:

 • u een gelijkwaardige opleiding volgde of
 • u in het kader van een energieaudit reeds gebruik maakte van spreidingsdiagrammen voor verbruik

De aanvraag tot vrijstelling moet door Leefmilieu Brussel worden goedgekeurd

Wil u de opleiding 2017 volgen?

Om in te schrijven, stuurt u een mailtje naar: permit_agr@environnement.brussels.

Vermeld uw gegevens en de opleiding die u interesseert (process of gemengd).

Uw verplichtingen als energieauditeur voor grote verbruikers 

Als auditeur moet u:

 • volledig onafhankelijk zijn van de door u doorgelichte verbruiker, zodat de onpartijdigheid van de audit wordt gegarandeerd
 • de meest aangewezen auditmethode kiezen
 • kwalitatief werk afleveren binnen de kortst mogelijke tijd

Leefmilieu Brussel kan de erkenning van een auditeur die zijn of haar verplichtingen niet nakomt weer intrekken.

Datum van de update: 30/05/2017
Documenten: