U bent hier

Follow-up en monitoring van duurzame gebouwen

Hoe kan men de goede werking van een duurzaam gebouw garanderen éénmaal het bewoond is ? Gebruikersgids, opvolging van het gebruik, afstelling en onderhoud: de concrete maatregelen voor follow-up en aangepast beheer van een duurzaam gebouw.

Doelstelling:

De professionelen van de bouwsector informatie verstrekken over concrete maatregelen voor een goede follow-up en een goed beheer van een duurzaam gebouw, in de loop van de bezetting ervan.

Concreet:

  • Tijdens de opleiding wordt, op basis van concrete ervaringen, stilgestaan bij de belangrijkste aandachtspunten voor een goede follow-up van de gebouwen die zijn ontworpen vanuit een invalshoek van duurzame ontwikkeling:
    • De regeling en het onderhoud van de technische installaties (sleutelelementen om de nagestreefde doelstellingen te halen).
    • De energieboekhouding, een onmisbare tool voor controle van het verbruik en de prestatie van de installaties.
  • De opleiders zijn beheerders van duurzame voorbeeldgebouwen in het Brussels Gewest. Ze zullen de nodige elementen aanreiken voor opstelling van een gebruikshandleiding voor elk gebouw, ten behoeve van de beheerders en de bezetters.

Doelgroep:

Professionelen uit de bouw- en stedenbouwkundige sector, actief in het Brussels hoofdstedelijk Gewest:

  • Architecten en ingenieurs,
  • Professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndic …)
  • Aannemers (functies met beslissingsbevoegdheid in de onderneming)

De gezamenlijke les- en praktijkmodules laten toe om verschillende standpunten uit te wisselen.

Programma:

Download het programma(.pdf)

PRAKTISCH

Agenda en prijs:

Tijdsduur: 1 dag.

Datum: dinsdag 21 maart 2017.

Prijs: 100 euro (BTW inbegrepen).

Plaats:

Leefmilieu Brussel/ Tour & Taxis Plaats/ Havenlaan, 86C/1000 Brussel.

Taalgebruik:

Tweetalige opleiding. Elke spreker voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90% van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin zij hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijving:

Toegang tot het online-inschrijvingsformulier

Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging "Institut Eco-Conseil en Matriciel" met Cenergie, CERAA en ICEDD.

Inlichtingen over de inhoud van de opleiding: Catherine BLIN of Louise HAIN, Institut Eco-Conseil: ofwel via e-mail: training.ibgebim@eco-conseil.be, ofwel telefonisch op 081 390 680.

Inlichtingen over de inschrijving of de facturatie: Catherine FABRY of Isabelle BRUYERE, MATRIciel: ofwel via e-mail: training.ibgebim@matriciel.be, ofwel telefonisch op 010 241 570.

Inschrijving via papieren formulier is alleen op aanvraag beschikbaar (zie inlichtingen hierboven).

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.

Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de volgorde van inschrijving.

Uiterste inschrijvingsdatum: vrijdag 10 februari 2017.

De selectie en de inschrijvingsbevestiging zullen op maandag 20 februari 2017 per e-mail gebeuren. Blokkeer deze datum alvast in uw agenda!

Datum van de update: 12/01/2017