U bent hier

EPB-reglementering voor verwarming

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de verwarming van gebouwen verantwoordelijk voor bijna 70% van de uitstoot van broeikasgassen. Met het oog op de vermindering van deze uitstoot legt het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingsperiode, nieuwe vereisten op voor installaties voor centrale verwarming die een of meer verwarmingsketels van meer dan 20kW omvatten. Deze vereisten zijn gericht op een maximale energie-efficiëntie en op een vermindering van de milieu-impact van deze installaties.

Om de naleving van deze vereisten te garanderen, dient de eigenaar (of in bepaalde gevallen de houder van de milieuvergunning), vanaf 1 januari 2011 bepaalde handelingen te laten stellen met betrekking tot de installatie. De verschillende handelingen die moeten worden gesteld, zijn de volgende:

  • de oplevering van de installatie voor nieuwe verwarmingsketels of, onder bepaalde voorwaarden, voor gerenoveerde ketels;
  • een periodieke controle voor alle verwarmingsketels;
  • de diagnose van verwarmingssystemen met een ketel die meer dan 15 jaar oud is.

Elk van deze handelingen moet worden gesteld door een vakman die erkend is door Leefmilieu Brussel.

Leefmilieu Brussel stelde de gids "Efficiënt verwarmen" (.pdf) op waarin u te weten komt wat u moet doen om aan de EPB-reglementering voor verwarming te voldoen. De gids kan u van nut zijn bij de contacten met uw klanten. Hij kan gedownload worden in de rubriek "Nuttige documenten" of kan aangevraagd worden bij de Infodienst van Leefmilieu Brussel.

Datum van de update: 20/09/2017
Documenten: 

Tool

Formulier 

  • Aanvraagformulier voor erkenning - erkend verwarmingsketeltechnicus - erkend verwarmingsinstallateur - EPB-verwarmingsadviseur: Word-versie - PDF-versie 

Download de cursusmodules voorgesteld door Leefmilieu Brussel

De pedagogische hulpmiddelen "atmosferische gasketels en ketels met premixbrander" en "doorstroomgasboilers" zijn enkel op aanvraag, via e-mail, beschikbaar.

Opleidingen

Voorbeelden van attesten en stappenplan

  • Attest van periodieke controle: pdf-versie - Word-versie
  • Opleveringsattest van een verwarmingssysteem van type 1: pdf - Word
  • Opleveringsattest van een verwarmingssysteem van type 2: pdf - Word
  • Stappenplan (.pdf) - (.doc)
  • Diagnoseverslag van een verwarmingssysteem van type 1: pdf - Word 
  • Opnameformulier voor de gegevens van een diagnose van type 2: pdf

Tabbladmodellen(alleen "recto" afdrukken)