U bent hier

De wetgeving

Hieronder kunt u de gecoördineerde wetsteksten van het luik “EPB-werkzaamheden” van de regelgeving betreffende de energieprestatie van gebouwen raadplegen (klik hier indien u de ongecoördineerde versies wenst te raadplegen):

De Europese richtlijnen :

De Brusselse ordonnanties :

De uitvoeringsbesluiten van de Brusselse Regering :

De ministeriële besluiten van het Brussels Gewest :

Datum van de update: 20/02/2018