U bent hier

De energiepremies in 2016

Streven naar de beste energieprestaties voor iedereen

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op 24 september 2015 het energiepremiestelsel 2016 goedgekeurd.  Het totaalbudget van 22 miljoen euro blijft behouden. Om de inspanningen naar de meest efficiënte werkzaamheden te rationaliseren, ligt de nadruk op de audit, de isolatie en de verwarming. 

Wij raden u aan kennis te nemen van de algemene voorwaarden (.pdf) en de technische voorwaarden alvorens de werken aan te vatten

Nieuwigheden

 • De openbare instanties en mede-eigenaars behoren tot categorie C, de zgn. "lage inkomens".
 • De eigenaar-verhuurder behoort tot categorie C op 2 voorwaarden (zie hierna). 
 • De bedragen van de inkomenscategorieën werden verhoogd. 
 • De verwarmingsapparaten (verwarmingsketel, warmtepomp, zonneboiler) krijgen voortaan een energielabel. 
 • De verbuizing van de afvoerkanalen voor de afvoer van de rookgassen van de verwarmingsketels krijgt een premie ofwel voor één ketel die op zijn afvoerkanaal is aangesloten (bonus verbuizing in de premie C1), ofwel voor verschillende ketels die op hetzelfde afvoerkanaal zijn aangesloten (premie C6).
 • De huurders die van convectoren op gas willen overschakelen, kunnen gebruikmaken van de nieuwe premie C2.

De belangrijkste regels die moeten worden nageleefd:

 • De aanvraag moet na de werken en binnen de 4 maanden na de datum van de saldofactuur ingediend worden.
 • De nieuwe uitbreidingen van gebouwen (beschermde volumes) komen niet in aanmerking voor energiepremies.
 • Elke aanvraag waarbij het premiebedrag lager is dan € 50 zal automatisch worden geweigerd.

De energiepremies voor de particulieren

Sinds 2011 worden de energiepremies voor particulieren verhoogd in functie van hun belastbaar inkomen. 

De (basis)categorie A is de standaardcategorie.

De rechtspersonen, behalve uitzonderingen, behoren in elk geval tot deze categorie.  

Natuurlijke personen (huisgezinnen) die ons hun aanslagbiljet van de belastingen en hun attest van gezinssamenstelling bezorgen, kunnen meer steun krijgen naargelang hun inkomsten.

→ Advies voor de collectieve voorzieningen :

De energiepremieaanvragen van crèches, scholen, opvangtehuizen en homes zullen voortaan in categorie C worden berekend. 

Advies voor de mede-eigendommen: 

De premieaanvragen zullen voortaan in categorie C worden berekend.

De aanvraag moet worden gefactureerd aan de vereniging van mede-eigenaars. 

     → Advies voor de eigenaars-verhuurders :

 De eigenaar-verhuurder (natuurlijke of rechtspersoon) die aan de 2 volgende voorwaarden voldoet:  

 • De werken betreffen 1 van de 3 eerste aanbevelingen van het EPB-certificaat.   
 • De huurovereenkomst van minstens 3 jaar is geregistreerd.

Cumuleren van premies

De energiepremies zijn cumuleerbaar met andere steunmaatregelen (federale, gewestelijke of gemeentelijke).

Het totale bedrag van de steun die door dezelfde aanvrager wordt ontvangen voor dezelfde werken, mag niet hoger zijn dan 100% van het bedrag van de investering of de werken.

Indien dit plafond wordt overschreden, zal de verleende energiepremie in verhouding daarmee worden verminderd.

Overgangsregeling

Om de personen die reeds werken zijn begonnen en waarvan de energiepremie in 2016 verdwijnt, gerust te stellen, zal een overgangsregeling aan de voorwaarden van 2015 worden ingesteld (met uitzondering van de premie F huishoudtoestellen, tot eind februari 2016). Vanaf dan zal het niet langer mogelijk zijn om een premie aan te vragen voor een droogkast of een koelkast/diepvriezer waarvan de factuur in 2016 werd opgemaakt.

De werken/apparaten met 2015 als datum op de saldofactuur zullen nog steeds kunnen worden ingediend tot 30 april 2016. 

In elk geval blijft de regel van 4 maanden van toepassing.  

 Betaling van de energiepremies 

In 2016 zullen de eerste betalingen van de energiepremies vanaf 1 april 2016 plaats vinden 

Datum van de update: 23/08/2017
Contact: 

Leefmilieu Brussel  

Departement Energiepremies

Thurn & Taxis-site               

Havenlaan 86C/3000                           

1000 Brussel