U bent hier

Klimaatuitdaging: doelstelling - 10% elektriciteit

De inschrijvingen voor het pedagogisch aanbod 2017-2018 zijn afgesloten.

Niveaus: 4e-5e-6e jaar lagere school als referentieklassen. Voor heel het secundair onderwijs : deelnemen aan ons kant-en-klare project "challenge for climate". Voor alle andere niveaus : reageer op onze projectoproep en ontwerp uw eigen project "klimaat & Energie".

De school kan op haar eigen niveau de klimaatopwarming bestrijden door haar ecologische voetafdruk te verkleinen. Een van de vele onderdelen van deze voetafdruk is ons energieverbruik (bijv. verwarming, elektriciteit, grijze energie van het materieel en het meubilair -dit is de energie nodig voor het vervaardigen ervan, ...). Dit project stelt voor de energieafdruk van de school te verkleinen door een rationeler elektriciteitsverbruik.

Wegwerken van "lekken" (bijv.  toestellen in waakstand), organisatie van een "Dag zonder elektriciteit", jacht maken op energieverspilling (vooral 's nachts) …: originele acties die de leerlingen zullen helpen de uitdaging - minstens 10 % minder elektriciteit verbruiken op school - duurzaam te verwezenlijken.

Voorbeelden van animaties:

  • Een audit van het elektriciteitsverbruik op school uitvoeren.
  • Mogelijke oplossingen ontdekken op basis van de resultaten van de audit.
  • Het concept grijze energie leren kennen.

Voorbeelden van acties:

  • Een "Dag zonder elektriciteit" organiseren.
  • Kleine uitrustingen installeren: aanwezigheidsdetectoren voor de verlichting van gangen en wc's, stekkerdozen met schakelaar, ...
  • Een klascharter betreffende elektriciteitsverbruik opstellen (bijv. de computers uitzetten op het einde van de les, het licht uitdoen vooraleer het lokaal te verlaten, ...)

Budget om de voor de uitdaging noodzakelijke aanpassingen door te voeren: 600 euro.

Projectspecifieke verbintenissen van de school (bovenop de algemene verbintenissen):

  • Indien beschikbaar, de gegevens betreffende het vroegere elektriciteitsverbruik meedelen (terbeschikkingstelling van facturen en/of gegevens van de gemeente).
  • Het elektriciteitsverbruik tijdens de uitdaging opvolgen/uithangen.
  • De animator in contact brengen met de technisch verantwoordelijke van de school.
  • Een "Dag zonder elektriciteit" organiseren (met de hulp van de animator), aangepast aan de beperkingen en ambities van de school.

Deelnemen aan de "Klimaatuitdaging: doelstelling - 10 % elektriciteit"

Datum van de update: 06/07/2017