U bent hier

Challenge 4 climate

De inschrijvingen voor het pedagogisch aanbod 2017-2018 zijn afgesloten.

Niveaus : secundair onderwijs. Voor het kleuter- en het lager onderwijs: reageer op onze projectoproep  en ontwerp uw eigen project "Klimaat".

Er zijn vele wegen om op school te strijden tegen de opwarming van het klimaat. Dit project stelt voor de CO2-uitstoot op school te verminderen door vier thematische uitdagingen aan te gaan.

Het ecoteam kan er, naargelang de CO2-uitstoot van de school, voor kiezen het verwarmingsverbruik te doen zakken, zachte mobiliteit te promoten, de aankoop van benodigdheden met lage grijze energie aan te moedigen, ... Het gaat erom samen met de animator vier originele uitdagingen aan te gaan die invloed zullen hebben op evenveel CO2-bronnen.

Het doel van de ingevoerde wijzigingen is de CO2-afdruk van de school duurzaam te verkleinen, ook na het einde van het project.

Voorbeelden van animaties:

  • "Klimaat & Energie: opgelet, warm!": ontdekking van het thema en van de concepten die ermee samenhangen.
  • "'Wat kan ik daaraan doen?": debat rond individuele en collectieve oplossingen om energieverspilling tegen te gaan en de klimaatuitdaging aan te gaan.

Voorbeelden van acties:

  • "Het uur zonder elektriciteit"  organiseren.
  • Een Repair Café oprichten.
  • Een fietsenstalling aanleggen.
  • Soep uitdelen tijdens de pauze van 10 uur.
  • Nieuwe leveranciers zoeken om aankooppistes voor te stellen (eventueel groepsaankopen) voor de schoolbenodigdheden met een lage grijze energie.
  • Een communicatiecampagne voeren om heel de school te sensibiliseren voor de voordelen van de veranderingen die gekozen werden om de uitdaging aan te gaan (bijv. flash mob, kunstactivisme, …).

Budget om u te helpen deze uitdaging aan te gaan: 600 euro.

Projectspecifieke verbintenissen van de school (bovenop de algemene verbintenissen) :

  • De gegevens betreffende het energieverbruik verstrekken en eventueel andere gegevens met betrekking tot voeding of mobiliteit als de CO2-afdruk naar deze thema's wordt uitgebreid.

Deelname aan de "Challenge 4 climate"

Datum van de update: 06/07/2017