U bent hier

Label "Ecodynamische onderneming"

Wat is het Label 'Ecodynamische onderneming'?

Het Label Ecodynamische Onderneming beloont en moedigt bedrijven, verenigingen en Brusselse instellingen aan, die stappen ondernemen om hun impact op het leefmilieu te verkleinen. Het gaat om een officiële en gratis erkenning.

Het Label valoriseert milieu-initiatieven en dat met name op het vlak van afvalbeheer en -preventie, rationeel energiegebruik, mobiliteitsbeheer bij werknemers, enz. De geleverde inspanningen worden symbolisch weergegeven in de vorm van een trap met drie treden, goed voor een, twee of drie sterren.

Het Label werd in mei 1999 gelanceerd en werd in februari 2018 grondig herzien. Het wordt gecoördineerd door de gewestelijke overheidsdienst Leefmilieu Brussel. 

Schrijf u alvast in voor de eerste infosessie die plaatsvindt op dinsdag 06/03 van 09h00 tot 11h00 in het auditorium van Leefmilieu Brussel.

Indien u niet beschikbaar bent op 06/03, bent u eveneens welkom op een infosessie die plaatsvindt tijdens de voormiddag van maandag 23/04 (schrijf u hiervoor in via deze link).

Dezelfde informatiesessie zal meerdere keren georganiseerd worden doorheen het jaar.

Datum van de update: 16/02/2018
Documenten: 
Contact: 

Meer inlichtingen over het Label Ecodynamische Onderneming? Contacteer ons of stel ons een vraag:

  • Per post: Leefmilieu Brussel – BIM

    Dienst Label "Ecodynamische onderneming"

    Thurn & Taxis-site

    Havenlaan 86C / 3000

    1000 Brussel
  • Per e-mail