U bent hier

Vooruit met de wijk: een burgerprojectoproep

Verlenging van de indieningsdatum voor de inschrijvingen tot 1 december 2017

Deel je een wijk ? Deel je project ! Leefmilieu Brussel ondersteunt duurzame collectieve burgerinitiatieven. Projecten geselecteerd in het kader van de oproep "Vooruit met de wijk" kunnen in aanmerking komen voor begeleiding en financiële steun tot € 15.000.

Projectoproep Vooruit met de Wijk from Bruxelles Env. - Leefmilieu Brus on Vimeo.

Diverse projecten voor een duurzamere wijk

In 2016 heeft Brussel Leefmilieu zijn burgerprojectoproepen samengebracht via de overkoepelende oproep "Vooruit met de wijk". Elk jaar wordt burgercollectieven gevraagd om een duurzaam project voor te stellen dat ze binnen hun wijk wensen te ontwikkelen. Dit rond diverse thema's zoals duurzame voeding (waaronder de collectieve moestuinen), groene wijken, zero afval en buurtcompostering. Een dynamiek die erop gericht is om de levenskwaliteit binnen een wijk te verbeteren door onder elkaar competenties uit te wisselen. Deze acties, gedragen door de Brusselaars, willen het milieu en de gezondheid van de inwoners beschermen. Ze dragen bij tot een meer gezellige wijk waarbij wordt tegemoetgekomen aan duurzame doelstellingen, zoals bijvoorbeeld:

 • Bieden van meer Good Food, seizoensgebonden, lokale en evenwichtige voeding via projecten rond culinaire workshops, het aanleggen van collectieve moestuinen of het bouwen van kippenhokken… altijd met een open blik op de wijk.
 • Zorgen voor meer natuur binnen de wijk, via het ontwikkelen van projecten rond vergroening van gevels, door het uitbouwen van gemeenschappelijke ruimten om biodiversiteit te verhogen;
 • Uitwerken van buurtcompostering om gebruik van organisch afval te bevorderen;
 • Coördineren van een "zero afval"-project, aanbieden van alternatieven voor het aankopen van nieuwe goederen, stimuleren van denkoefening over de behoeften;
 • Opzetten van diverse projecten op wijkniveau met de "participatieve duurzame wijken", duurdere, vaak vernieuwende en grootschaliger projecten.

Ter inspiratie vindt u hier de ondersteunde projecten in het kader van projectoproep 2016 (.pdf).

Voor wie is deze projectoproep bestemd?

De projectoproep is gericht op groepen van burgers, buren, kennissen, vrienden, bewoners van hetzelfde gebouw, dezelfde straat of wijk die gezamenlijk een project willen opzetten. De stuurgroep van het project moet uit minimaal vijf personen bestaan en werkt aan de hand van een participatief proces. De projectoproep is eveneens gericht op feitelijke verenigingen alsook op bepaalde soorten vzw's (vrijwilligers-vzw's, bestaande uit de burgers van het betrokken project). Raadpleeg de volledige voorwaarden voor meer informatie over de ontvankelijkheidscriteria m.b.t. de projecten.

Welke steun wordt geboden door Leefmilieu Brussel?

Wordt uw project geselecteerd, dan komt het in aanmerking voor verschillende soorten steun: 

 • Begeleiding door professionals, om te zorgen voor technische uitwerking van het project en methodologische aspecten ervan en ook voor opzetten van groepsbeheer.
 • Financiële steun tot € 15.000 voor de participatieve duurzame wijken en tot € 3000 voor de andere projecten.
 • Opleidingen, te kiezen uit een gezamenlijk thematisch programma.
 • Netwerkvorming: bezoeken ter plaatse, gesprekken met projectbeheerders…
 • Methodologische tools en technische fiches, online beschikbaar.

Hoe kan u uw project indienen gedurende deze verlening? 

De jury komt op 20 december 2017 samen voor de definitieve selectie van de projecten. De leden van de jury moeten dus kunnen beschikken over de gefinaliseerde dossiers tegen 12 december om middernacht. Om hier in te slagen:

 1. Vraag zo snel mogelijk begeleiding aan om u te helpen uw dossier te vervolledigen. Dit kan tot 1 december via dit online formulier. Op basis van die inschrijving zal een begeleider contact met u opnemen. Wacht niet tot het laatste moment! Hoe eerder u die aanvraag doet, hoe efficiënter we u kunnen begeleiden voor het opstellen van uw project. Aangezien de begeleidingscapaciteit beperkt is, kunnen wij het beheer niet garanderen van dossiers die op het laatste moment worden ingediend.
 2. Dien het volledige dossier dat uw begeleider u zal overhandigen in vóór 12 december om middernacht, om uw project in aanmerking te laten komen voor de finale selectie op 20 december.

Download het document met de oproepvoorwaarden (.pdf).

Meer info : ecocons@environnement.brussels

Datum van de update: 19/01/2018
Contact: