U bent hier

De verenigingen

Leefmilieu Brussel ondersteunt verschillende organisaties voor hun activiteiten rond milieueducatie.

Apis Bruoc Sella

Association Apis Bruoc Sella

Deze vereniging wil de stadsbewoners warm maken voor het milieu en mikt meer bepaald op stadsnatuureducatie. Als lesmateriaal maakt ze daarbij op een originele manier gebruik van bijen.

Apis Bruoc Sella organiseert animaties in de scholen, waarbij de deelnemers honing- en/of wilde bijen kunnen observeren en manipuleren.

Scholen kunnen eveneens rondleidingen krijgen op het Bijenpad (Botanische tuin Jean Massart in Oudergem).

Publiek: Van de kleuterschool tot de hogeschool voor de animaties. Het Bijenpad is vrij toegankelijk voor iedereen.

 Het Centrum voor ecologische documentatie Paul Duvigneaud

Centre Paul Duvigneaud

Het Centrum Paul Duvigneaud is in hoofdzaak een les- en documentatiecentrum dat is toegespitst op de verschillende facetten van de wetenschappelijke ecologie. De vereniging pakt eveneens uit met conferenties en pedagogische animatie over de biodiversiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en haar verband met het milieu...

Publiek: De animaties kunnen de vorm aannemen van standanimaties (voor wijkfeesten of andere feestelijke manifestaties,...), activiteiten voor scholen van verschillend niveau (hogere klassen van het lager onderwijs, middelbaar en hoger onderwijs), ludieke workshops voor jongeren (wijkhuizen) en volwassenen, bij voorkeur in het kader van een pedagogisch project.

Paard en bos

Cheval et Forêt

De vzw Paard en Bos, gehuisvest op de zeer mooie site van het Rood-Klooster, aan de rand van het Zoniënwoud, wil het trekpaard in al zijn facetten opnieuw onder de aandacht van de Brusselaars brengen: geschiedenis van het Belgische trekpaardenras en zijn impact op onze economie, het beroep van boomsleper, andere beroepen waarbij het trekpaard centraal staat zoals de hoefsmid enz.

De vzw ontvangt klassen op de site van het Rood-Klooster om er het werk van de trekpaarden in de kijker te brengen.

Publiek: Kleuter-, lager en middelbaar onderwijs.

Coördinatie Zenne

Coordination Senne

Deze vereniging organiseert elk jaar in oktober educatieve boottochten "Brussel langs het water ontdekken" waarmee ze het thema water en waterlopen op een heel originele manier belicht. In workshops, die tijdens de boottochten worden georganiseerd, kunnen de kinderen wetenschappelijke experimenten doen in het varende laboratorium, het kanaal en zijn verschillende functies ontdekken en leren hoe belangrijk het beheer van de waterlopen is. Met deze boottocht kunnen ze ook meten wat de gevolgen van hun gedrag zijn voor het milieu.

Publiek: Van kleuter- tot middelbare school.

GoodPlanet Belgium

Goodplanet

Het "Brussels jongerenparlement voor het Leefmilieu" is een project over actief burgerschap die jongeren tussen de 15 en 18 jaar een platform biedt voor uitwisseling, discussie en beeldvorming over het leefmilieu. Als voorbereiding op het Parlement, werken de jongeren in commissies aan de thema's die aan bod komen en krijgen ze ook de kans om experts te ontmoeten.

Deze voorbereidende werkzaamheden (3 dagen) worden afgesloten met een plenaire vergadering in het Brusselse Parlement in de maand mei. Het is een unieke kans om democratie in real-life te kunnen ervaren.

Publiek: 15-18 jaar

Museum voor Natuurwetenschappen

Museum van het Instituut voor Natuurwetenschappen

Het Museum van het Instituut voor Natuurwetenschappen heeft als taak de verspreiding van de wetenschappelijke cultuur op het vlak van de natuurwetenschappen.

Natuurateliers benaderen de levenswetenschappen, de Aarde en de evolutie op een persoonlijke en actieve manier en mikken op klassen uit het lager en het middelbaar onderwijs. Ze organiseren ook stages tijdens de schoolvakanties.

Tel.: 02/627.42.34

Het Brussels Natuureducatiecentrum organiseert en animeert rondreizende tentoonstellingen die mikken op scholieren van 5 tot 12 jaar in de 19 gemeenten van het Gewest.

Thema 2012-2013: Nachtwak(k)er.

Tournesol - Zonnebloem

tournesol- zonnebloem

Deze vereniging animeert het Gewestelijk Centrum voor Ecologie-Initiatie (GCE-I). Ze biedt animatie rond een uitgebreide waaier van thema's met betrekking tot milieu en duurzame ontwikkeling: ontdekking van de natuur, het leven in een vijver, beheer en preventie van afval, mobiliteit, enz.

Publiek: Kleuter-, lagere en middelbare scholen

 

» Lijst van de instanties die milieuanimatie aanbieden (.pdf)

Datum van de update: 06/10/2016