U bent hier

Label "Ecodynamische onderneming"

Wist je dat? Het label "Ecodynamische onderneming" werd op 11 mei 1999 gelanceerd. Het is een officiële erkenning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor Brusselse ondernemingen die intern een milieubeheer invoeren. Het is een onderscheiding voor hun dynamische milieuaanpak en voor de vooruitgang die ze boeken in  afvalbeheer en -preventie, rationeel energiegebruik, mobiliteit van de werknemers ...

We hebben het genoegen aan te kondigen dat het label "Ecodynamische onderneming" na 17 jaar in een nieuw jasje wordt gestoken! Het is de bedoeling het label te moderniseren en te integreren in het ambitieus beleid van de promotie van de circulaire economie, dat begin 2016 door het Gewest werd goedgekeurd. De economische context is sterk veranderd en Leefmilieu Brussel wil het label graag aanpassen om de organisaties de beste hulpmiddelen aan te bieden bij hun ecobeheerinitiatieven. Vandaag start Leefmilieu Brussel met een nieuw design van het label en de nieuwe versie zal begin 2018 worden gelanceerd.

Tijdens deze overgangsperiode zullen geen hernieuwingen of nieuwe kandidaatstellingen voor het label worden aanvaard om te focussen op de toekomstige ontwikkeling van het label.  Wij nodigen alle organisaties die interesse hebben voor het label uit om zich kandidaat te stellen voor de nieuwe versie bij de lancering ervan begin 2018. Leefmilieu Brussel zal de lancering van zijn nieuwe label uiteraard aankondigen en zal opnieuw contact met u opnemen indien u ons uw gegevens bezorgt. 

We blijven de organisaties evenwel ondersteunen bij hun ecobeheerinitiatieven. Hoe? Eerst en vooral door tot uitputting van het toegekende budget een geïndividualiseerde begeleiding door een consultant aan te bieden. Neem contact met ons op via ecodyn@environnement.brussels om hiervan gebruik te maken. Vervolgens blijven een reeks van nuttige documenten ter beschikking om  u te helpen bij uw initiatieven, aarzel niet om u hierdoor te laten inspireren! 

We wensen u veel succes bij uw ecobeheerinitiatief en hopen u tot onze gelabelde ondernemingen voor de toekomstige versie van het label te mogen rekenen!

Datum van de update: 24/10/2017
Documenten: 
 • De Catalogus van milieupraktijken in de onderneming. Hij zal u helpen de balans op te maken van de milieuvriendelijke praktijken die reeds in uw organisatie voorkomen en ideeën op te doen voor uit te voeren milieuacties (.pdf)
 • De communicatie-gids : hij zal u helpen over uw milieuaanpak te communiceren (.pdf)
 • Het follow-upbestand van milieuprestatie-indicatoren (enkel beschikbaar voor de tertiaire sector-kantoren). Indien u tot een andere sector behoort kan u zich laten inspireren door het bestaande bestand om uw eigen indicatoren te creëren, die relevant moeten zijn voor uw activiteit (Bestand handleiding).
 • Een benchmarkingdocument dat toelaat uw milieuprestaties te vergelijken met die van uw sector (tertiaire sectorandere sectoren).
 • De reglementaire checklist (niet allesomvattend) bevat de wetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die van toepassing is op alle ondernemingen die zich kandidaat stellen voor het label "Ecodynamische onderneming". Dit invuldocument helpt u zich reglementair in orde te stellen.
 • De reglementaire gids bevat de van kracht zijnde wetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de meeste informatie die toelaat de wetgevingen te bepalen waaraan een onderneming onderworpen is en te controleren of ze deze naleeft. Deze gids vervolledigt de reglementaire checklist.
Contact: 

Meer inlichtingen over het Label "Ecodynamische onderneming"? Contacteer ons of stel ons een vraag:

 • Per post: Leefmilieu Brussel – BIM

  Dienst Label "Ecodynamische onderneming"

  Thurn & Taxis-site

  Havenlaan 86C / 3000

  1000 Brussel
 • Per e-mail