U bent hier

Het eco-event charter

fete2010_fdi_101.jpg

Leefmilieu Brussel heeft een handvest opgesteld voor het beheer van evenementen mits naleving van de principes voor duurzame ontwikkeling . Elk evenement georganiseerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan het eco-event charter ondertekenen om het eigen merkimago te verbeteren. 

Door het charter te tekenen, verbindt u er zich toe deze principes stap voor stap te respecteren. Het gaat om gedragslijnen die u aanpast aan uw specifieke geval.

De principes van het charter :

 

  • ijveren voor het leefmilieu met zoveel mogelijk acties ten voordele van de natuur, afvalpreventie, zo weinig mogelijk vervuiling en een minimaal gebruik van de natuurlijke bronnen;
  • ethische economie bevorderen door het promoten en het maximale gebruik van lokale, fairtrade, ethische, sociale en ecologisch middelen, indien mogelijk gecertificeerd, voor onze leveringen en diensten en die van onze partners;
  • sociale cohesie bevorderen via toegankelijkheid voor iedereen, respectvolle arbeidsrelaties, gelijkheid van kansen, gezondheid, respect voor ons publiek en onze omgeving, zowel wat betreft onze impact als het participatieve aspect.

Lees en teken het eco-event charter (.pdf)

Datum van de update: 27/09/2016