U bent hier

Dierentuinencommissie

De Dierentuinencommissie bestaat uit 10 experten die geselecteerd zijn op basis van hun gespecialiseerde studies m.b.t. het gedrag van de verschillende diersoorten, de huisvesting van dieren of de opvoedkundige aspecten in dierentuinen.

De opdrachten van de Ethische Commissie

De Commissie wordt geraadpleegd voor de uitwerking van de wetgeving m.b.t. dieren die in dierentuinen verblijven alsook voor het opstellen van minimumnormen voor het houden van deze dieren.

De experten analyseren elke aanvraag tot erkenning die door de verantwoordelijken van de dierentuinen wordt ingediend. Zij doen aanbevelingen en brengen soms een bezoek ter plaatse alvorens een positief of negatief advies te geven.

De experten van de Commissie worden tevens geraadpleegd wanneer een particulier een erkenningsaanvraag indient voor het houden van een dier dat niet voorkomt op de positieflijst van het koninklijk besluit van 16/07/2009 dat de lijst vaststelt van niet voor productiedoeleinden gehouden zoogdieren die gehouden mogen worden.

De leden van de Dierentuinencommissie worden benoemd voor een mandaat van 5 jaar. Dit mandaat is hernieuwbaar.

Datum van de update: 01/12/2017
Wetgeving: 
  • Arrêté ministériel du 25 janvier 2012 relatif à la nomination des membres de la Commission des parcs zoologiques.