U bent hier

Plastic zakken

kit_shopping-8451.jpg

Sinds 1 september 2017 zijn, overal in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, plastic wegwerp kassazakjes verboden. De productie ervan vergt veel grondstoffen en vaak eindigen deze zakjes voor eenmalig gebruik als zwerfafval in de Brusselse straten… Of ze belanden in de natuur en in de oceanen!

Welke zakjes?

Alle plastic kassazakjes voor eenmalig gebruik, bedoeld om aankopen in mee te nemen.

De zakjes die worden aangeboden als primaire verpakking voor voedingswaren in bulk worden niet als kassazakjes beschouwd.

Wat met mijn stockvoorraad ?

Probeer geen te grote voorraad aan te leggen, zodat uw stock opgebruikt is voor 1 september 2017. Mocht u toch nog een kleine voorraad liggen hebben, dan mogen de plastic kassazakken voor eenmalig gebruik die aangekocht werden vóór 1 september 2017 uitzonderlijk nog gebruikt worden tot 1 december 2017. Daarna is het onherroepelijk gedaan.

Welke winkels?

Alle Brusselse winkels, ongeacht het soort koopwaar: voeding, kleding, schoonheidsproducten, klusmateriaal… Het verbod geldt ook voor marktkramers en andere straatverkopers.

Waarom dit verbod?

Met dit verbod kunnen we de afvalberg verkleinen en ons leefmilieu beschermen.

 • De productie van die zakjes vergt veel natuurlijke grondstoffen en energie.
 • Na gebruik belanden de zakjes vaak in de vuilnisbak en vervolgens in de verbrandingsoven, waardoor ze de lucht kunnen vervuilen die we inademen. Of ze belanden op straat, in de natuur en in de oceanen. Hele zakken of stukjes ervan komen terecht in de maag van (zee)dieren.

Hoe uw klanten informeren?

Leefmilieu Brussel stelt handelaars communicatiemateriaal ter beschikking om de klanten te informeren over het verbod en ze aan te moedigen om hun herbruikbare tas mee te brengen. Het materiaal kan u digitaal terugvinden onderaan deze webpagina.

Moedig de klanten aan om zelf hun eigen herbruikbare zakken of andere alternatieven mee te brengen.  Dit kan op verschillende manieren:

 • Bied de klant niet meer spontaan een zakje aan, vraag of hij zijn zak bij heeft.
 • Praat erover met uw klant.
 • Beloon de klant telkens hij met zijn eigen zak komt winkelen (bv. klantenkaart, spaarsysteem, korting,…). Dit kan op uw eigen initiatief, of samen met andere handelaars in uw buurt,…
 • Verwijs naar de communicatiecampagne (artikels in de media, affiches,…)
 • Indien u adverteert, vermeld het zelf meebrengen van een zak in uw advertentie/reclame
 • Hang de affiche en/of sticker op op een duidelijk zichtbare plaats, zodat de klant er aan denkt vooraleer hij uw zaak binnen stapt.

Leefmilieu Brussel lanceerde tijdens de zomervakantie een uitgebreide communicatiecampagne voor het grote publiek. U staat er als handelaar dus niet alleen voor! Uw klanten worden gesensibiliseerd via affiches, radiospots, ludieke straatacties, de sociale media, de website van Leefmilieu Brussel en nog veel meer.

                                                                           

Wat zijn de alternatieven voor uw klanten?

U als handelaar kan met uw klanten praten over het verbod. Moedig uw klanten aan om hun herbruikbare tas mee te brengen: uw klant gebruikt zijn eigen tas in stof of in herbruikbaar plastic, zijn mand, zijn boodschappenwagentje op wieltjes, zijn kartonnen doos, zijn rugzak, zijn plooibak…

Is uw klant zijn tas vergeten? Dan kan u hem of haar eventueel uitzonderlijk een herbruikbare tas aanbieden of verkopen om de koopwaar in mee te nemen - dat kan bv. ook een kartonnen doos zijn die als verpakking diende voor uw producten - en herinner uw klant eraan om de nieuwe gewoonte aan te nemen!

=>  Moedig uw klanten dus aan om hun eigen zak of ander alternatief mee te brengen, dan hoeft u zelf geen herbruikbare zak meer aan te bieden.

Wat is een herbruikbare zak?

Om een zak (verpakking) als herbruikbaar te definiëren, dient aan de volgende eisen gelijktijdig te worden voldaan:

 • de fysieke eigenschappen en kenmerken van de verpakking moeten onder normaal te verwachten gebruiksvoorwaarden een aantal omlopen mogelijk maken;
 • gebruikte verpakking moet kunnen worden verwerkt in overeenstemming met de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften voor de arbeidskrachten;
 • er moet worden voldaan aan de specifieke eisen ten aanzien van terugwinbare verpakkingen wanneer de verpakking niet langer wordt gebruikt en derhalve afval is geworden.

Wat betreft plastic zakken, worden enkel de plastic zakken met een dikte groter dan of gelijk aan 50 micron geacht herbruikbaar te zijn.

Mag ik de herbruikbare zakken verkopen?

Ja.

Het mag, maar het moet niet. Indien er een prijs voor betaald moet worden, beseft de consument dat de zak waarde heeft en zal hij sneller geneigd zijn om de zak te hergebruiken.

Welke tips kan u geven aan klanten die hun zakken altijd vergeten?

Voorzie op zoveel mogelijk plaatsen verschillende soorten zakken: In je rugzak/handtas, fietstassen, in de zak van je jas, in de koffer van je auto, in de keuken, in de hall, in de garage, kortom, op plaatsen waar je veel komt.   

Klanten kunnen ook zelf handige trucjes bedenken om de herbruikbare zak of een ander alternatief niet te vergeten: het standaard invullen op het boodschappenlijstje, een memo ophangen aan de frigo,…

Wat met al die andere plastic zakjes?

Vanaf 1 september 2018 geldt het verbod ook voor alle andere zakjes die bestemd zijn voor het verpakken van waren en die gebruikt worden in de verkoopruimte van detailhandelaars.

De minister heeft echter enkele uitzonderingen voorzien. Deze zakjes worden wel nog toegelaten:

 • Tot 29 februari 2020, biogebaseerde en thuis composteerbare plastic zakken voor eenmalig gebruik die bestemd zijn voor de primaire verpakking van groenten en fruit die in bulk verkocht worden. Het minimale gehalte aan biogebaseerde stof van deze zakken is op 40% in 2018 vastgelegd.
 • Tot 31 december 2029, de plastic zakken voor eenmalig gebruik bestemd voor de verpakking van voedingswaren die in de kleinhandel verkocht worden die vochtig zijn of vloeistoffen bevatten die kunnen vloeien, voor zover de zak biogebaseerd en thuis composteerbaar is. Het minimale gehalte aan biogebaseerde stof van deze zakken is op 40% in 2018 en op 60% vanaf 2025 vastgelegd.
 • Tot 31 december 2029, de zeer lichte plastic zakken voor eenmalig gebruik die gebruikt worden voor de primaire verpakking van waterplanten en waterdieren.

Samengevat geeft dat het volgende overzicht voor de plastic zakken die nog toegelaten worden:

Een zak

Verplichte eigenschappen

Toegelaten tot

om al mijn aankopen in te stoppen (kassazak)

≥50µ

onbeperkt

als primaire verpakking van groenten en fruit die in bulk verkocht worden

°biogebaseerd en thuis composteerbaar.

°minimaal gehalte aan biogebaseerde stof vastgelegd op 40% in 2018

29/02/2020

als verpakking van voedingswaren die in de kleinhandel verkocht worden en die vochtig zijn of vloeistoffen bevatten die kunnen vloeien

°biogebaseerd en thuis composteerbaar.

°minimaal gehalte aan biogebaseerde stof vastgelegd op 40% in 2018 en op 60% vanaf 2025

31/12/2029

voor de primaire verpakking van waterplanten en waterdieren

<15µ

31/12/2029

 

De bomen en het bos

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Dan kan dit schema u helpen bij het bepalen of uw plastic zak al dan niet toegelaten wordt, en tot wanneer.

                                   

 

En wat als het verbod niet wordt nageleefd?

Als u dit verbod niet naleeft, riskeert u een boete en een strafrechtelijke sanctie.

De controle kan uitgevoerd worden door inspecteurs van Leefmilieu Brussel, alsook door personeelsleden van de gemeenten belast met het toezicht.

Meer informatie

Datum van de update: 07/11/2017