U bent hier

Projectoproep: Afvalpreventie door hergebruik: aanzetten tot gedragswijziging

Neem vóór 13 oktober 2015 deel aan onze projectoproep “Afvalpreventie door hergebruik: aanzetten tot gedragswijziging”.

Wat kunt u krijgen? Een financiering van uw project voor een maximumbedrag van 14.500 €, incl. btw.

Aanzetten tot gedragswijziging door hergebruik

De huidige projectoproep is bedoeld om acties op te zetten of te versterken die de burger ertoe aanzetten om zijn gedrag te veranderen wat betreft de aankoop van consumptiegoederen. De bedoeling is om een geheel van consumptiereflexen die behoeften bevredigen met de aankoop van nieuwe, individuele, goedkope producten van slechtere kwaliteit te vervangen door reflexen van preventie en hergebruik, te weten:

 • tweedehands aankoop en verkoop
 • gedeelde aankoop
 • bruikleen
 • gift
 • ruil
 • herstelling
 • relooking
 • huur
 • diensten ter vervanging van de aankoop van goederen
 • hergebruik van materialen voor de productie van andere goederen

Met dit doel voor ogen, wil het Gewest:

 • werken aan projecten die burgers bewust maken, onderrichten en machtigen om alternatieven voor het conventionele koopgedrag aan te nemen die gericht zijn op hergebruik en die een concrete oplossing aanreiken;
 • werken aan het aanbod van hergebruikte goederen via het uitdenken, ontwikkelen en opwaarderen van levensvatbare en aantrekkelijke hergebruik-oplossingen voor een breder publiek dan enkel de overtuigde hergebruikers.

Concreet:

 • het Gewest wenst de dynamiek van hergebruik te versterken door de betrokkenheid van de burgers te vergroten, met name door de responsabilisering van de burgers aan te wakkeren en het imago en de aantrekkelijkheid van het hergebruik te verbeteren;
 • Het Gewest wenst nieuwe initiatieven, toepassingsgebieden en oplossingen voor hergebruik te onderzoeken.

Wie kan een project indienen ?

De projectoproep richt zich tot een brede waaier aan actoren :

 • verenigingen;
 • operatoren die een nieuw concept wensen te ontwikkelen;
 • gemeentebesturen, OCMW's en andere lokale overheidsinstellingen;
 • ondernemingen, federaties en verenigingen van bedrijven;
 • organisaties met sociaal oogmerk;
 • onderwijsinstellingen;
 • jeugdbewegingen;
 • particulieren.

Praktische modaliteiten

De projecten moeten ingediend worden vóór 13 oktober 2015 om 10u. De volledige beschrijving van de objectieven, het type van projecten dat gefinancierd wordt en de te vervullen voorwaarden staan in de beschrijving van de projectoproep.

Download de projectoproep (.pdf), het formulier (.docx) en de bijlage (.xlsx).

De projectoproep is een initiatief van de minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie

Datum van de update: 25/01/2016
Contact: 

Fabrice LESCEU

Leefmilieu Brussel - BIM

Afdeling Informatie, Algemene coördinatie, Circulaire economie

Duurzame consumptie en ecogedrag

Site Tour & Taxis

Havenlaan 86C/3000 B-1000 Brussel

Tel.: +32 2 7757728

E-mail