U bent hier

Nooit zonder mijn drinkbus

De inschrijvingen voor het pedagogisch aanbod 2017-2018 zijn afgesloten.

Niveaus : 4e-5e-6e jaar lagere school als referentieklassen. Voor het kleuter- en het secundair onderwijs: reageer op onze projectoproep  en ontwerp uw eigen project "Afvalpreventie".

PMD-zakken zitten vaak propvol door drankverpakkingen. Er is een oplossing om ze lichter te maken: een drinkbus gebruiken in plaats van dranken in flessen, blikjes of kartons.

Met dit project kunnen ALLE kinderen van de school een afwasbare drinkbus krijgen.

Tijdens de vorige edities daalde het afval afkomstig van drankverpakkingen in de deelnemende referentieklassen met gemiddeld 60%.

Bovendien daalt niet alleen het volume PMD-afval van de school: dit project maakt kinderen ook bewust van een van de principes van duurzame voeding, namelijk de voorkeur geven aan water in plaats van aan frisdranken en industriële dranken.

Voorbeelden van animaties:

  • Sensibilisering van de referentieklassen om er de ambassadeurs van het project van te maken.
  • Meten door de referentieklassen van het volume verpakkingsafval voor/na het invoeren van de drinkbus om te berekenen hoeveel afval bespaard werd dankzij het project.
  • Feest ter gelegenheid van het afsluiten van het project (waarop bijvoorbeeld de cijferresultaten van de hoeveelheid vermeden afval bekend gemaakt worden).

Voorbeelden van acties:

  • Een sensibiliseringscampagne voeren om heel de school te overtuigen van het nut van een drinkbus.
  • Aan elke leerling een drinkbus uitdelen (gewoonlijk tijdens de Europese Week voor Afvalvermindering).

Projectspecifieke verbintenissen van de school (bovenop de algemene verbintenissen ):

  • De metingen van het afval afkomstig van drankverpakkingen overmaken aan de animator.
  • Twee referentieklassen motiveren.

Geleverd materiaal: een drinkbus voor elke leerling van de school!

Deelnemen aan het project "Nooit zonder mijn drinkbus"

Datum van de update: 06/07/2017