U bent hier

Afvalpreventie: Van de 3e kleuterklas tot het 6e jaar secundair onderwijs. Deelname van minstens 2 klassen

"Gemotiveerd zijn om beter actie te ondernemen", dat is de rode draad in de animatiecycli die Leefmilieu Brussel organiseert!

Elk jaar biedt Leefmilieu Brussel alle Brusselse scholen de mogelijkheid om zich in te schrijven voor een reeks animatieactiviteiten over thema's zoals duurzame voeding, afvalbeperking, rationeel energiegebruik en de geluidsomgeving.

Voorafgaand aan elke cyclus wordt er overlegd met de leerkracht(en), om de vorm van de animaties af te stemmen op de leerlingen en op de verwachtingen van de leerkrachten. Dat overleg dient ook om de animaties in te plannen. Verder wordt er een bijkomende animatie/vorming aangeboden voor de leerkrachten en het onderhoudspersoneel van de scholen die dat wensen. Er kan ook een overlegsessie worden georganiseerd indien een bepaalde school kiest voor meerdere cycli over verschillende thema's, om de coördinatie tussen de verschillende betrokkenen te stroomlijnen. 

Bij de cycli voor 5- tot 8- en 8- tot 12-jarigen krijgen de klas en/of de leerkracht een aantal opdrachten, als opvolging tussen de animaties in.

Vanaf de 3 e  kleuterklas kan de cyclus aangevuld worden met een 5 e  animatie, om een audit (rond afvalbeheer op de school te houden.  

Voor meer info, kijk op onze infofiche Scholen: Afval (.pdf).

Wilt u de gang van zaken in uw klas veranderen? Schrijf u in en krijg een animatiecyclus .

Meer informatie: info@bubble.brussels

Datum van de update: 14/04/2017