U bent hier

Projectoproep composteren

2014_cbe_compost_048.jpg

Een composthoop voor de wijk

Heeft u zin om te gaan composteren, maar beschikt u niet over een tuin of terras?  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkte een Afvalplan uit, waarin composteren wordt gepromoot. In het kader van de projectoproep 'Vooruit met de wijk', biedt Leefmilieu Brussel methodologische en financiële steun aan projecten rond 'collectief composteren'. Uitgangspunt: methodologische en financiële ondersteuning én de uitbouw van een netwerk zodat wijkgebonden compostprojecten elkaar kunnen inspireren. Stel ons uw project voor!

Wat is collectief (buurt)composteren?

In de praktijk is dat het composteren van organisch afval (uit de keuken en de tuin) van verschillende huishoudens in een gemeenschappelijke composteerinstallatie. De deelnemers brengen het biologisch afbreekbare deel van hun keuken- en eventueel tuinafval naar een site. Dit afval wordt vervolgens gecomposteerd, d.w.z. behandeld zodat het ontbindt en een natuurlijke meststof wordt.

 Wat zijn de voordelen?

  • Collectief composteren geeft gezinnen die geen tuin hebben en niet genoeg plaats om zelf te composteren of die een gezamenlijke tuin hebben, de kans om hun afvalproductie te verminderen.
  • Het principe is eenvoudig en het levert gratis uitstekende compost op om hun verschillende aanplantingen te bemesten.
  • Buurtcompostering is ook de ideale gelegenheid om andere deelnemende buren te ontmoeten. Het stimuleert solidariteit tussen generaties en zorgt voor een gezelligere buurt.

Welke vormen van ondersteuning?

In het kader van de projectoproep 'Vooruit met de wijk' kan methodologische en financiële steun (van maximaal 3.000 euro) worden toegekend. Neem snel een kijkje op de pagina 'Vooruit met de wijk'.

Hoe een project in de praktijk brengen?

Het opzetten en ontwikkelen van een collectieve composteerinstallatie moet nauwgezet gebeuren. Het principe zelf is eenvoudig, maar u moet rekening houden met verschillende factoren die bijdragen tot het welslagen van het project. U moet bijvoorbeeld:

  • een stuk grond vinden en een overeenkomst sluiten met de privé- of openbare eigenaar (gemeente, Gewest, enz.) over het ter beschikking stellen van het terrein;
  • de potentiële aanvoer van afval evalueren om het project hierop af te stemmen: aantal composteerbakken, planning permanentie, enz.;
  • regels voor goed beheer uitwerken: een of twee siteverantwoordelijken aanduiden, de aanvoer van biologisch afbreekbaar afval en de verdeling van de verteerde compost organiseren;
  • informatie aan buren en andere mogelijke deelnemers verstrekken;
  • beseffen dat het engagement van de deelnemers een van de sleutelfactoren is voor het welslagen van het project. Zonder engagement en motivatie zal het moeilijk zijn om te komen tot een duurzaam project .

Hoe deelnemen?

Neem een kijkje op de pagina van de projectoproep 'Vooruit met de wijk', die verschillende collectieve burgerinitiatieven steunt. 

WORMS vzw werd gemandateerd door Leefmilieu Brussel om deze missie te beheren.

Alle informatie is ook beschikbaar op hun website.

Datum van de update: 17/05/2017