U bent hier

Projectoproep composteren

2014_cbe_compost_048.jpg

Zin om te leren composteren, maar u heeft geen tuin of terras? Om buurtcompostering aan te moedigen, lanceert Leefmilieu Brussel elk jaar een projectoproep om nieuwe sites te creëren in het Brussels Gewest. U kunt een startbudget, omkadering en advies van compostmeesters winnen. U bent gemotiveerd en u kent nog een aantal enthousiaste buren? Stuur ons dan snel uw initiatief door!

Wat is collectief (buurt)composteren?

In de praktijk is dat het composteren van organisch afval (uit de keuken en de tuin) van verschillende huishoudens in een gemeenschappelijke composteerinstallatie. De deelnemers brengen het biologisch afbreekbare deel van hun keuken- en eventueel tuinafval naar een site. Dit afval wordt vervolgens gecomposteerd, d.w.z. behandeld zodat het ontbindt en een natuurlijke meststof wordt.

Wat zijn de voordelen?

 • Collectief composteren geeft gezinnen die geen tuin hebben en niet genoeg plaats om zelf te composteren of die een gezamenlijke tuin hebben, de kans om hun afvalproductie te verminderen.
 • Het principe is eenvoudig en het levert gratis uitstekende compost op om hun verschillende aanplantingen te bemesten.
 • Buurtcompostering is ook de ideale gelegenheid om andere deelnemende buren te ontmoeten. Het stimuleert solidariteit tussen generaties en zorgt voor een gezelligere buurt.
 • De winnende projecten worden beloond met een financiële bijdrage van maximum  1.000 €, uitgereikt door Leefmilieu Brussel. Deze subsidie moet worden gebruikt voor de aankoop van materiaal, zoals compostbakken, compostwerktuigen, regenwaterton, informatieborden, enz.
 • Op verzoek kunnen de laureaten advies krijgen van compostmeesters en/of zelf deze opleiding volgen.
 • In sommige gevallen kunnen Leefmilieu Brussel of de gemeenten het project ondersteunen door het leveren van materiaal, het ter beschikking stellen van gronden, het verlenen van advies, enz.

Hoe een project in de praktijk brengen?

Het opzetten en ontwikkelen van een collectieve composteerinstallatie moet nauwgezet gebeuren. Het principe zelf is eenvoudig, maar u moet rekening houden met verschillende factoren die bijdragen tot het welslagen van het project. U moet bijvoorbeeld:

 • een stuk grond vinden en een overeenkomst sluiten met de privé- of openbare eigenaar (gemeente, Gewest, enz.) over het ter beschikking stellen van het terrein;
 • de potentiële aanvoer van afval evalueren om het project hierop af te stemmen: aantal composteerbakken, planning permanentie, enz.;
 • regels voor goed beheer uitwerken: een of twee siteverantwoordelijken aanduiden, de aanvoer van biologisch afbreekbaar afval en de verdeling van de verteerde compost organiseren;
 • informatie aan buren en andere mogelijke deelnemers verstrekken;
 • beseffen dat het engagement van de deelnemers een van de sleutelfactoren is voor het welslagen van het project. Zonder engagement en motivatie zal het moeilijk zijn om te komen tot een duurzaam project .

Deelnemingsvoorwaarden

Een gemeenschappelijk composteerproject moet gedragen worden door een georganiseerde groep burgers. Het project moet aan verschillende voorwaarden beantwoorden om te kunnen genieten van de omkadering en de financiële steun van Leefmilieu Brussel.

Samengevat:

 • de buurtcompostsite moet zich bevinden in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • er moet een stabiele groep van minimum 5 huishoudens zijn om het project te dragen;
 • voor elk weerhouden project moet er een overeenkomst worden getekend tussen Leefmilieu Brussel en de beheerder(s) van de site.

Hoe deelnemen?

Elk jaar promoot Leefmilieu Brussel compostprojecten via een subsidie voor de oprichting van nieuwe wijkcomposten, in het kader van de projectoproep “Geef je Wijk een nieuwe Adem”. Surf naar de pagina van de projectoproep om er al de voorwaarden van te ontdekken.
 
WORMS vzw werd gemandateerd door Leefmilieu Brussel om deze missie te beheren.
Alle informatie is ook beschikbaar op hun website.

 

Datum van de update: 02/09/2016