U bent hier

Vorming voor afvalbeheerders

Context

Als inzamelaar, handelaar, makelaar van afvalstoffen of als beheerder van een inzamel- of verwerkingsinrichting van afvalstoffen, actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moet u voldoen aan het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het beheer van afvalstoffen van 01/12/2016 (Brudalex).

 

 

De Brudalex legt op dat u in het kader van uw erkenning, registratie of milieuvergunning, met het oog op het goede beheer van afvalstoffen, een persoon aanstelt die vol doende vertrouwd is met de afvalstoffenwetgeving en het afvalstoffenbeheer.

Leefmilieu Brussel zal een opleiding bestaande uit verschillende modules organiseren die de nodige elementen omvatten om in het bezit te komen van de vereiste kennis.

Vanaf 2019 zult u moeten bewijzen dat de door u aangestelde persoon voldoende opgeleid is in de wetgeving en het beheer van afvalstoffen aan de hand van diploma’s, certificaten of attesten, tenzij u kunt aantonen dat de persoon beroepservaring heeft die gelijkstaat met de vereiste kennis. In dit geval moet u een afwijkingsverzoek doen en rechtvaardigen. Leefmilieu Brussel zal het bewijs vragen dat de aangestelde persoon deze verplichte opleidingen gevolgd heeft.

Vanaf 2019 zal Leefmilieu Brussel nagaan of de vorming gevolgd is of, indien van toepassing, een afwijking aanvaard is. Het instituut kan overgaan tot het intrekken of schorsen van de toelating, indien de kennis van het beheer van afvalstoffen niet aangetoond kan worden.

Programma

Voor de praktische zaken en inschrijving voor volgende opleidingsmogelijkheid van onderstaand programma, kan u hier terecht : Praktische Zaken.

  • Module 1: Brusselse en relevante Europese afvalstoffenwetgeving met inbegrip van de traceerbaarheid- en administratieve verplichtingen (4u)
  • Module 2a: Afvalstoffenbeheer-fysico-chemische eigenschappen en gevaren van afvalstoffen met inbegrip van vervoer, verpakking en veiligheidsvoorschriften (2u)

Voor inzamelaars, handelaars, makelaars van gevaarlijke afvalstoffen en indien u uitbater bent van een verwerkingsinrichting waar gevaarlijke afvalstoffen worden verwerkt, ook :

  • Module 2b: gevaarlijke afvalstoffen – chemische aspecten (3u)

Voor andere organisaties

U kan deze opleiding ook volgen bij privé-instellingen of andere professionele organisaties op voorwaarde dat ze voldoen aan de vereisten en dat alle elementen, zoals hieronder deze pagina te vinden, hernomen worden in de opleiding. 

Datum van de update: 17/01/2018
Wetgeving: 
Contact: 

Voor vragen over de vorming, kan u ons contacteren op:

permit_agr@leefmilieu.brussels