U bent hier

Lijst van de vergunde inzamel- en verwerkingsinrichtingen van afvalstoffen

Om u te helpen om u te ontdoen van uw afval, met inachtname van de wettelijke verplichtingen, raadpleegt u de volgende lijsten:

Deze lijsten vermelden de ondernemingen die de toelating hebben om afval van derden op hun site in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te aanvaarden en te verwerken.

Ze worden, ter informatie, ter beschikking gesteld van de houder van het afval, maar zijn geen waarborg voor de kwaliteit van de activiteiten van die firma's, noch voor de inachtname van hun milieuvergunning

Datum van de update: 20/06/2017