U bent hier

Sorteerverplichtingen op ingedeelde bouwplaatsen

Het BBHR van 21 juni 2012 legt een sorteerverplichting vast voor ongevaarlijk en niet-inert afval, die toepasselijk is op bouwplaatsen waarvoor een aangifteformulier moet worden ingediend.

De betrokken ondernemingen zijn gehouden de volgende afvalstromen te sorteren: PMD, papier – karton, groenafval, glas en afval waarvoor een terugnameplicht geldt (AEEA, batterijen, afgewerkte oliën…).

Datum van de update: 09/02/2017