U bent hier

Gevaarlijk afval

Er bestaat een verplichting om gevaarlijk afval mee te geven aan een erkend ophaler of om het onder bepaalde voorwaarden zelf te elimineren (besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2002 en van 19 september 1991). Met uitzondering van afval dat asbest bevat, mogen particulieren hun afval naar een gewestelijk containerpark (GCP) brengen.

Enkele voorbeelden van gevaarlijk afval zijn: batterijen, accumulatoren, transformatoren, afgewerkte oliën, tl-buizen, verfpotten, white spirit, AEEA, behandeld hout, teer…

Raadpleeg de lijst van het afval en het gevaarlijk afval: gevaarlijk afval is er aangeduid met een sterretje.

Het is ook verplicht om gedurende 5 jaar een register van het gevaarlijk afval bij te houden. Een dergelijk register mag bestaan uit de facturen (ontvangstbewijzen) voor afvalinzameling, voor zover die documenten de hierna vermelde gegevens bevatten:

  1. de code van de afvalstof en de benaming conform de Europese afvalcatalogus;
  2. de hoeveelheid afval, uitgedrukt in massa of volume;
  3. de datum waarop het afval wordt opgehaald;
  4. de naam en het adres van de ophaler en de vervoerder van het afval;
  5. de naam en het adres van de ontvanger van het afval;
  6. de datum en de benaming van de methode van afvalverwerking.

Bijzondere voorwaarden voor de opslag van gevaarlijk afval hebben tot doel het milieu te beschermen.

Datum van de update: 09/02/2017