U bent hier

Op de bouwplaats

Voor het beheer van bepaalde soorten afval bestaan er specifieke wetten. Het gaat voornamelijk om verschillende soorten afval die een gevaar vormen voor de gezondheid en het milieu, zoals gevaarlijke afvalstoffen, PCB's en PCT's, en ook asbestafval.

Ook inert afval moet worden gerecycleerd, daar dit soort afval het vaakst wordt aangetroffen op bouwplaatsen (ca. 80% van alle bouwplaatsafval).

Tot slot bestaan er bijkomende sorteerverplichtingen voor bouwplaatsen waarvoor een milieuvergunning vereist is.

 

Datum van de update: 09/02/2017