U bent hier

Afvalstoffen en milieuvergunningen

Produceert uw activiteit afvalstoffen ? Exploiteert u een installatie voor afvalophaling ?  Exploiteert u een afvalverwerkingsinstallatie ? Dan speelt u een actieve rol in het afvalbeheer en kunnen uw acties de gezondheid en het leefmilieu beschermen. Op deze manier geeft u de voorkeur aan de gescheiden ophaling en het hergebruik van afval, u voorkomt of beperkt de schadelijke effecten van productie en beheer van afvalstoffen en u beperkt de globale impact van het gebruik van de hulpbronnen.

Om uw verplichtingen inzake afvalbeheer na te komen, moet u de regels toepassen die zijn vastgelegd in het Brudalex-besluit.

Brudalex :

  • brengt de Brusselse wetgeving in overeenstemming met de Europese wetgeving;
  • vereenvoudigt en harmoniseert de procedures die verband houden met uw activiteit;
  • waarborgt de traceerbaarheid van de afvalstoffen en uniformeert de aangiftes die u moet doen;
  • promoot de circulaire economie.

Raadpleeg de lijsten van de inrichtingen die de toelating hebben om afval van derden op hun site te aanvaarden en te verwerken.

Datum van de update: 18/05/2017