U bent hier

News

 • 27/10/2017

  Leefmilieu Brussel levert een milieuvergunning af die de activiteiten van het Droh!me-project beperkt

  Vandaag vrijdag 27 oktober heeft Leefmilieu Brussel een milieuvergunning afgeleverd voor het Droh!me-project. Die vergunning is gebaseerd op de conclusies van een milieueffectenbeoordeling, uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Leefmilieu Brussel neemt in de vergunning voorwaarden op inzake de omvang van de evenementen, de normen op het vlak van versterkt geluid, de openingsuren en de impact van de parking, voorwaarden die Droh!me moet naleven.

 • 02/05/2017

  Het jaarverslag 2016 van Leefmilieu Brussel staat online

  Leefmilieu Brussel werkt elke dag van het jaar aan de bescherming en verbetering van het leefmilieu in Brussel. Om meer te weten over de strategische acties van 2016, kan u ons jaarverslag online raadplegen.

 • 10/02/2017

  De professionals van het versterkte geluid krijgen een jaar om de nieuwe wetgeving toe te passen

  Op 26 januari 2017 heeft de Brusselse regering het besluit "Versterkt geluid" goedgekeurd. Het voornaamste doel is de gezondheid van de Brusselaars te beschermen, maar het betekent ook een aanpassing van de wetgeving.

 • 14/11/2016

  Energieaudit voor de grote ondernemingen: wat er verandert in Brussel

  Een ontwerpbesluit met betrekking tot de energieaudit wordt afgerond. De publicatie ervan is gepland voor het einde van dit jaar. Dit besluit voorziet dat grote ondernemingen elke 4 jaar een energieaudit moeten uitvoeren.

 • 18/09/2015

  Een betere omschrijving van de risicoactiviteiten

  Onlangs werd de lijst aangepast van risicoactiviteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken.

 • 17/04/2015

  Parkeren: we helpen u om te voldoen aan de voorschriften van het BWLKE

  U vraagt een milieuvergunning aan voor de parking van uw onderneming in het kader van het BWLKE? Maak dan zeker gebruik van onze hulpmiddelen.

 • 03/03/2015

  Het leefmilieu in Europa in 2015

  Het Europees Milieuagentschap (EEA) heeft zijn evaluatie van de staat van het leefmilieu in Europa gepubliceerd.

 • 15/01/2015

  HCFK's: gedaan ermee!

  Sinds 1 januari 2015 zijn HCFK’s verboden in koelinstallaties.

 • 09/12/2014

  Bestel uw kalender 2015

  Dit jaar nodigt de kalender van Leefmilieu Brussel u uit op een verrassende ontdekkingstocht naar de Brusselse biodiversiteit.

 • 16/09/2014

  Raadpleeg onze ondernemersgidsen over de ingedeelde inrichtingen

  Sommige industriële activiteiten of technische uitrustingen kunnen een impact hebben op het leefmilieu en nadelen of risico’s inhouden voor de buurt. We noemen die installaties "ingedeelde inrichtingen".

 • 04/07/2014

  Het inspectiewetboek: een nieuw wetsinstrument ten dienste van de Brusselaars en hun leefmilieu

  Het nieuwe inspectiewetboek vereenvoudigt een hele reeks bestaande wetteksten.