U bent hier

Actua

 • 23/08/2017

  Nieuwe voorwaarden voor de brusselse Groene lening : vanaf 1 september ook voor Hernieuwbare energie !

  Vanaf 1 september worden de voorwaarden van de Brusselse groene lening uitgebreid. De hernieuwbare energieën zullen vanaf dan deel uitmaken van de lijst van werken die worden gefinancierd door dit gunstig leningssysteem.

 • 23/08/2017

  BeCircular 2017 : annual meeting : eerste resultaten en perspectieven

  18 maanden na de lancering van zijn gewestelijk programma voor circulaire economie stelt Brussel zijn eerste resultaten voor en verwelkomt het vijf Europese steden om die resultaten tijdens de BeCircular Annual Meeting 2017 in perspectief te plaatsen.

 • 17/08/2017

  Kom op zondag 27 augustus in Woluwe kennismaken met alle vormen van tomaten!

  Wist u dat Leefmilieu Brussel over een collectie van meer dan 50 tomatenvariëteiten beschikt? Niet minder dan 400 planten worden gekweekt in de serres die aan het Woluwepark grenzen. Op 27 augustus krijgt u de gelegenheid ze te ontdekken en te proeven!

 • 11/08/2017

  Studiedag over het dierenwelzijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: "Proefdieren, leg dat maar eens uit! ?"

  De studiedag van 8 november 2017 zal de gelegenheid zijn om het gebruik van proefdieren in laboratoria in Brussel te evalueren, en alternatieve methodes te bespreken.
  De dag zal eindigen met een debat over de toekomstperspectieven op dit vlak.

 • 11/08/2017

  Expo « Brussel’Air » : een nieuwe blik op de natuur in de stad

  Herkent u deze plaatsen in Brussel ? Bewonder ze tot 30 september vanuit de lucht ... en kom naar de expo "Brussel'Air" in 5 Brusselse parken. Een veertigtal luchtfoto's van groene ruimten in de hoofdstad om een andere blik op die stad te werpen !

 • 10/08/2017

  Altijd 'n tas op zak ! Herbruikbare tassen : uw nieuwe reflex

  Vanaf 1 september 2017 zullen de plastic wegwerpzakjes overal in Brussel verboden zijn. Die, weinig duurzame, zakjes, die bovendien veel grondstoffen vergen voor de productie ervan, eindigen vaak op straat waar ze voor vervuiling zorgen ... Als ze al niet in de natuur of de zee terechtkomen !

 • 08/08/2017

  Ecobouwers Opendeur

  Neem op 11, 12, 17 en 18 november 2017 deel aan onze campagne "Ecobouwers opendeur"

 • 07/08/2017

  Op zaterdag 26 augustus onthullen we voor u alle geheimen van de vleermuis!

  Avondwandelingen, animatieactiviteiten voor kinderen, documentaires en vele andere activiteiten maken van het Feest van de vleermuis een unieke ervaring voor groot en klein.

 • 04/08/2017

  Informatie voor het offerfeest 2017

  In het kader van het offerfeest, een belangrijk feest voor de moslimgemeenschap dat dit jaar zal plaatsvinden rond 1 september 2017, zullen er nieuwe regels van toepassing zijn in het Brusselse gewest.

 • 03/08/2017

  Doe vóór 15 september mee aan de projectoproep Energie Pack

  Tot 15 september 2017 kan u deelnemen aan de projectoproep « Pack Energie » van Leefmilieu Brussel.

 • 03/08/2017

  Samen de buxus in het Brussels Gewest beschermen

  Een voor de buxus schadelijke vlinderrups overwoekert de Brusselse groene ruimten. Samen met nieuwe ziekten brengt de buxusmot de toekomst van deze heester op ons grondgebied in gevaar. Openbare instellingen en particulieren, parken en tuinen: waakzaamheid is geboden!

 • 01/08/2017

  Een nieuw stuk van de Groene Wandeling in Anderlecht

  Tussen het kanaal, ter hoogte van de sluis van Aa, en de Industrielaan in Anderlecht is er voortaan een nieuwe verbinding die het traject van de Groene wandeling verbetert.

 • 20/07/2017

  Van 16 tot 22 september week van de mobiliteit 2017

  Van 16 tot 22 september komt de mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de eerste plaats. Ook uw bedrijf kan duurzame mobiliteit promoten en genieten van de hulp van Brussel Mobiliteit.

 • 19/07/2017

  Projectoproep voor het Informatiecentrum voor gas- en elektriciteitsverbruikers

  Sinds de liberalisering van de gas- en elektriciteitsmarkt in het Brussels Gewest op 1 januari 2007, is de verhouding tussen de afnemers en hun energieleverancier(s) sterk veranderd.

 • 18/07/2017

  De Nationale Klimaatcommissie keurde op 19 april 2017 een Nationaal Klimaatadaptatieplan 2016-2020 goed

  Dat plan, dat een aanvulling is op de gewestelijke plannen en dat werd aangekondigd in de nationale strategie, bevat een tiental maatregelen met een nationale draagwijdte voor de aanpassing aan de klimaatontwrichting: uitwerking van nieuwe gemeenschappelijke klimaatscenario’s, ontwikkeling van een nationaal platform voor de aanpassingen aan de klimaatwijzigingen, …

 • 13/07/2017

  Tel op 5 en 6 augustus de vlinders in de tuin

  In Brussel zijn er 28 vlindersoorten. Welke zal u dit weekend zien ?

 • 11/07/2017

  Zoniënwoud erkend als Unesco-werelderfgoed

  Het eerste natuurlijk werelderfgoed voor België.

 • 03/07/2017

  Welkom bij Emile, Fabiola, Gisèle, Maurice en Henri!

  Na het succes van vorige zomer, in het kader van Parckdesign2016, heeft Leefmilieu Brussel beslist het experiment deze en de volgende zomers nog eens over te doen en 5 nieuwe kiosken te installeren in 5 parken van het Brussels Gewest.

 • 03/07/2017

  Een huisdier is een extra gezinslid. Bezint eer je je bindt !

  Een huisdier zorgt altijd voor heel wat plezier en geluk in een gezin, maar het moet ook worden verzorgd, uitgelaten, gevoed en dat heeft allemaal een kostprijs. 

 • 03/07/2017

  Hoe kan u uw dieren beschermen bij hitte?

  De zomer is terug in het land en bijgevolg ook de hitte!

Pagina's