U bent hier

Inspectie

Rol van de inspectie

De Inspectie van Leefmilieu Brussel heeft als taak ervoor te zorgen dat de milieuwetgeving wordt nageleefd.

Ze houdt toezicht op de economische activiteiten die onderworpen zijn aan milieuvergunningen en aan alle internationale, Europese en gewestelijke regelgeving op het vlak van leefmilieu.

In dat opzicht voert ze preventieve controles uit bij bedrijven.

Doel van de inspectie

Hoofddoel is ervoor te zorgen dat de bedrijven zich aanpassen aan de eisen van de regelgeving, indien mogelijk dankzij preventieadvies, kwaliteitsvolle informatie en een goede samenwerking.

Indien de inspecteurs evenwel weet hebben van een incident of een overtreding, dan mogen ze ook, al dan niet na een controle ter plaatse, de verantwoordelijke verplichten de nodige maatregelen te treffen om elk gevaar voor de volksgezondheid en voor het leefmilieu te verhelpen.

Bij een ernstige en herhaaldelijke inbreuk op de verplichtingen kunnen weliswaar altijd nog bestraffende maatregelen worden genomen.

De bevoegdheidsdomeinen van de inspectie

De inspectie is bevoegd voor aangelegenheden met betrekking tot:

Datum van de update: 18/11/2016