U bent hier

De milieuvergunning

focus12.jpg

Bepaalde activiteiten of uitrustingen kunnen een impact hebben op het milieu of kunnen ongemakken of risico's inhouden voor de omgeving. Dit zijn de zogenaamde ingedeelde inrichtingen en worden geregistreerd in functie van hun aard en de omvang van het gevaar of de hinder die ze kunnen veroorzaken.

Om dergelijke inrichtingen te installeren, te onderhouden en te gebruiken, moet u een milieuvergunning (of voorafgaand attest) verkrijgen en de daarin opgelegde voorwaarden naleven.

De vergunning kan worden aangevraagd door de eigenaar, de syndicus, de huurder, de exploitant, het architectenbureau, de projectontwikkelaar enz., maar het is de gebruiker die het risico loopt door het gerecht te worden vervolgd als de inrichtingen worden gebruikt zonder vergunning, vermits hij degene is die men op de plaats van exploitatie zal aantreffen.

Om meer te weten over het type van milieuvergunning en de procedures om een dergelijke vergunning te verkrijgen, verwijzen we u naar de administratieve gids van de milieuvergunning.

Raadpleeg de algemene exploitatievoorwaarden voor meer informatie over en een beter inzicht in de algemene verplichtingen van de vestigingen of ondernemingen waarvan de exploitatie een milieuvergunning vereist inzake:

Voor een beter begrip van de specifieke verplichtingen die eigen zijn aan uw activiteit en die in uw milieuvergunning opgelegd kunnen worden, alsook de manier waarop u deze kunt naleven, stellen we u ten slotte verschillende gidsen ter beschikking in het gedeelte specifieke exploitatievoorwaarden.

Datum van de update: 10/11/2016